If you are interested in trading gaps in DAX , then DOW plotted in DAX's trading hours, will help you know whether the smoothed candle was a gap or not. Use a different script to plot yesterday's closing price. This will help you see the target for the gap close. Let me know if you find it helpful or not!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("DOW GAP")
higherRes = input("15", type=resolution) 
is_newbar(res) =>
    t = time(res)
    change(t) != 0 ? 1 : 0
o = security("US30", higherRes, open)
h = security("US30", higherRes, high)
l = security("US30", higherRes, low)
c = security("US30", higherRes, close) 
plotcandle(is_newbar(higherRes) ? o : na, h, l, c, color=c >= o ? lime : red)