SemiQuasi

EMA/MA Combo

This is a simple combined EMA /MA indicator that also identifies the slope of the moving averages.
Release Notes: No code changes. Updating the snapshot for a clearer view of the indicator.
Release Notes: Better slope handling (will keep prior color in case of equal value, useful for multi-timeframe environments).
Release Notes: Screenshot update only (non-impacting code change).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer