keio

console

keio Uppdaterad   
Library "console"
Simple debug console to print messages from your strategy code.

USAGE :
  • Make sure your strategy overlay is false
  • Import the library :
import keio/console/1 as console

init(lines, panes)
Initialise function.

USAGE :
var log = console.init()

  Parameters:
    lines: Optional. Number of lines to display
    panes: Optional. Number of panes to display

  Returns: initialised log

print(log)
Prints a message to the console.

USAGE :
log := console.print(log, "message")

  Parameters:
    log: Mandatory. The log returned from the init() function
  Returns: The log
Versionsinformation:
Bug fixes.

INSTRUCTIONS BELOW
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.