Randomehro

TD Combo V2

This is the second variant of the indicator based on the TD Combo. In this indicator variant, the setup numbers are displayed above the bars while the countdown numbers below the bars.
Release Notes: Bugfix.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

This is not TD combo. This is TD sequential.

Dave
Svara
what do the letters A B stand for ?
Svara
Randomehro HoudiniX
@HoudiniX, I used letters A,B,C,D as 10,11,12,13 for TD Countdown in the older version of the indicator. Now in TD Combo V2 they are just numbered 1-13 and located below candles.
Svara