DISXLAIMER

Please use this on 1 minute chart, ( m1 chart has least amount of bugs, verify that your timeframe do not* Sync to layouts)

With this clock indicator you can set an alert to any time you choose when opening settings, also it will fit if you like dark theme or light theme.

There are more visualization settings that can be altered inside settings for better fitting in other resolutions / monitors, like tablets, laptops, TVs, etc.
Cheers, Green pips to everybody :):)

Just a proud student of BestForexMethod!
https://www.youtube.com/channel/UCXjHW92HE57rOrRBZAq0IBg
https://twitter.com/BestForexMethod

I can be reached at the twitter .
Have a nice day and green pips to everyone.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?