Daveatt

BEST MA Cross/MACD Screener

Hello traders

Continuing deeper and stronger with the screeners' educational serie one more time

I - Concept

This is the first flexible screener I'm releasing. Screener detecting a convergence whenever the MACD and MM cross are giving a signal in the same direction.
Those who know me from TradingView ... are aware that I'm big on convergences. I totally think that 1 indicator isn't enough - whatever the timeframe.
But building my own convergence detection systems has been fruitful for me

II - How did I set the screener

The visual signals are as follow:

- square: MACD + MA cross convergence.
- diamond: Only MACD is selected
- circle: Only MA cross is selected

Then the colors are:

- green when bullish
- red when bearish

Example

Below, I highlighted why we see diamonds on the top screener panel. This is because I only selected the MACD filter


Cool Hacks

Don't forget that you can add the same indicator multiple times on your chart :)

Wishing you all the BEST trading
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?