spiritualhealer117

Infiten's Return Candle Oscillator

Infiten's Return Candle Oscillator is an oscillator which shows the percentage return on the open, high, close and low over a customizable period in the form of candlesticks . It may be helpful for seeing volatility , swing trading, or mean reversion trading.

The RCO consists of two plotted elements :
RCO Candles (short length): candlesticks which are plotted with low = the product of the percentage changes in the low over a period, high = the product of the percentage changes in the high over a period, close = the product of the percent changes in close over a period, and open = the product of the percentage changes in return over a period. Similarly to with standard candlesticks , if the percentage change on the close is higher than the percentage change on the open, the candlestick is green, otherwise it is red.

Smoothed RCO Line (long length) : a moving average of the average of the low, close, open and high calculated for the RCO Candles. The line's transparency is determined by the percentage difference between the RCO and the highest or lowest RCO over the long length. A more transparent line means that the RCO is closer to the highest or lowest RCO, and may be indicative of a reversal, or weakening trend.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?