cheatcountry

Ehlers Even Better Sinewave Indicator [CC]

The Even Better Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 161-162) and this indicator works well when the stock is in a trend mode. It will let you know how long to stay with a trade and it works best with a trend confirmation but it can also work on it's own fairly well. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other scripts you would like me to do or if you want something custom done!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?