UnknownUnicorn36161431

Heikin Ashi Trend Direction Strategy

UnknownUnicorn36161431 Uppdaterad   
Strategy based off Heikin Ashi candles and their correlation to common Japanese candlesticks . This strategy will signal a trend change when a candlestick closes above/below the opening price of a Heikin Ashi candle of the opposite kind.
Versionsinformation:
Added the ability to extend SL to opening candle's wick to prevent trades being stopped-out early.
Versionsinformation:
Added option to filter trades by Volume Pressure Composite Average.

Original code (converted wih the help of StackOverflow community - stackoverflow.com/a/73710342/467164):
Versionsinformation:
Added the ability to open trades on trend-following candles only + to trade using the VPMA line.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?