LonesomeTheBlue

Volume [Educational]

Hello All,

This is an educational work and it's developed to show how to write scripts that will work like built-in volume indicator.

We have new features in Pine Script™ Language, such chart.bg_color, chart.fg_color, chart.left_visible_bar_time, chart.right_visible_bar_time and many more. Many Thanks to Tradingview and Pine Team for such great additions!
You can find more information about these new functions here.

How the script works?
- At the first step it calculates how many visible bar on the chart by using chart.right_visible_bar_time and chart.left_visible_bar_time functions.
- Calculates the zero line for the volume
- Finds maximum volume on visible area and normalize all volume values
- Draws volume bars
- Shows volume info as indicator value. in this step it uses chart.fg_color and plotarrow() commands to show the values in optimum color.

In order to place the indicator at the bottom of the chart, Please set Bottom Margin = 0 as shown in the following screenshot:

You can change the volume bar colors optionally.

An Example screenshot with different volume bar colors:


Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?