kaigouthro

columns

kaigouthro Uppdaterad   
Library "columns"
Error Tolerant Matrix Setter/Getter Operations. Easy ways to add/remove items into start and end of Columns as well as arrays to grow and shrink matrix.

if mismatched sizes occur the typified NA value will be there to prevent catastrophic crashing.

Rows and Columns are split into 2 libraries due to limitations on number of exports as well as ease of style (columns.shift(), rows.pop() )


pop(_matrix)
  do pop last Column off of matrix
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
  Returns: Array of Last Column, removing it from matrix

shift(_matrix)
  do shift the first Column off of matrix
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
  Returns: Array of First Column, removing it from matrix

get(_matrix, _clmnNum)
  retrieve specific Column of matrix
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
  Returns: Array of selected Column number, leaving in place

push(_matrix, _clmnNum, _item)
  add single item onto end of Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
    _item: Item to Push on Column
  Returns: shifted item from Column start

push(_matrix, _array)
  add single item onto end of matrix
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _array: Array to Push on Matrix
  Returns: Void

unshift(_matrix, _clmnNum, _item)
  slide single item into start of Column remove last
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
    _item: Item to Unshift on Column
  Returns: popped item from Column end

unshift(_matrix, _array)
  add single item into first Column of matrix
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _array: Array to unshift into Matrix
  Returns: Void

set(_matrix, _clmnNum, _array)
  replace an array to an existing Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
    _array: Array to place in Matrix
  Returns: Column that was replaced

insert(_matrix, _clmnNum, _array)
  insert an array to a new Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
    _array: Array to place in Matrix
  Returns: void

slideDown(_matrix, _array)
  add single item onto end of Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _array: Array to push to Matrix
  Returns: shifted first Column

slideUp(_matrix, _array)
  add single item onto end of Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _array: Array to unshift to Matrix
  Returns: poppeed last Column

pullOut(_matrix, _clmnNum)
  add single item onto end of Column
  Parameters:
    _matrix: Matrix To Edit
    _clmnNum: Column being Targeted
  Returns: removed selected Column
Versionsinformation:
v2

Small update for zero sized matrixes
Versionsinformation:
v3

Methods :)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.