loxx

VHF Adaptive ADXm [Loxx]

VHF Adaptive ADXm is a variation of the ADX DI indicator with adaptive filtering using a vertical horizontal filter.

What is ADXm?
Unlike the traditional ADX indicator, where the ADX itself is plotted in absolute units and detection of the trend direction is hindered, this indicator clearly displays the positive and negative ADX half-waves (displayed as colored on the chart). And the DI+/- signals are displayed as their difference (gray).

The method of using this indicator is the same as the traditional one.

In addition, it displays the levels (dashed), above which the market is considered to be in a trend state. This level is usually set to approximately 20-25 percents--somewhat depends on the time frame it is used on.

What is VHF Adaptive Cycle?
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX DI. Vertical Horizontal Filter does not, itself, generate trading signals, but determines whether signals are taken from trend or momentum indicators. Using this trend information, one is then able to derive an average cycle length.

Included:
  • Bar coloring
  • Alerts
  • Signal types: zero-line crosses, level crosses, or signal crosses

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?