cma

Pin bar

cma Uppdaterad   
Source code that allows to find bullish or bearish pin bars in any asset.
Release Notes:
Hi everybody!

After seen so many likes and some requests to make it an alert, I decided to refactor the code to the current Pine Ver., so the code is more readable and you can add the indicator in the Alert list.

Thanks for your support!

Enjoy!
Cma ;)
Release Notes:
Minor changes
Release Notes:
Plotting the indicator overlay and put arrows when the pin bar appear, green bullish and red bearish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?