MA_PT

easytable

Library "easytable"
Create tables easily, with minimal code    
 ▦ FEATURES ▦                    
█ Create tables █ JSON To Table █ Change Colors █ Array to Rows/Columns █ Pre-Styles █ Change Text Size █ Delete Rows/Columns █ Blink Cells

                 

indentify_table_id() Identifies all tables ID number in each cell(0,0).

get_table_by_id(id_number) Get table object by ID number.
  Parameters:
    id_number: (int) ID number of the table to fetch.
  Returns: table.

change_cells_color(table_object, cells_color, start_column, end_column, start_row, end_row) Change cells background colors.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    cells_color: (color) Cells color.
    start_column: (int) Start column.
    end_column: (int) End column.
    start_row: (int) Start Row.
    end_row: (int) End Row to change.
  Returns: Void.

change_cells_text_color(table_object, text_color, start_column, end_column, start_row, end_row) Change cells text colors.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    text_color: (color) Text color.
    start_column: (int) Start column.
    end_column: (int) End column.
    start_row: (int) Start Row.
    end_row: (int) End Row.
  Returns: Void.

change_all_table_text_color(table_object, text_color, table_column_size, table_row_size) Change All table text color.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    text_color: (color) Text color.
    table_column_size: (int) Size of the table columns.
    table_row_size: (int) Size of the table rows.
  Returns: Void.

change_table_size(table_object, n_of_columns, n_of_rows, tbl_size) Change table size.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    n_of_columns: (int) Size of the table columns.
    n_of_rows: (int) Size of the table rows.
    tbl_size: (string) size of the table.
  Returns: Void.

change_cells_text_size(text_size, start_column, end_column, start_row, end_row, table_id) Change table cells text size .
  Parameters:
    text_size: (string) Text size.
    start_column: (int) Start column.
    end_column: (int)(optional) End column.
    start_row: (int)(optional) Start Row.
    end_row: (int)(optional) End Row.
    table_id: (int)(optional) Number of the ID of the table.
  Returns: Void.

table_delete_row(table_object, table_column_size, start_row, end_row) Delete specified rows from table.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    table_column_size: (int) Table columns max size.
    start_row: (int) Start row to delete.
    end_row: (int)(optional) End row to delete (optional — Assumes start_row value).
  Returns: Void.

table_delete_column(table_object, table_row_size, start_column, end_column) Delete specified columns from table.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    table_row_size: (int) Table rows max size.
    start_column: (int) Start column to delete.
    end_column: (int)(optional) End column to delete (optional — Assumes start_column value).
  Returns: Void.

array_to_table_column_auto(column_to_insert, array_to_insert, table_id) Insert string array to table column without passing table object.
  Parameters:
    column_to_insert: (int) Column to be inserted.
    array_to_insert: (string array) Start column to delete.
    table_id: (int)(optional) Number of the ID of the table.
  Returns: Void.

array_to_table_row_auto(row_to_insert, array_to_insert, table_id) Insert string array to table row without passing table object.
  Parameters:
    row_to_insert: (int) Column to be inserted.
    array_to_insert: (string array) Start column to delete.
    table_id: (int)(optional) Number of the ID of the table.
  Returns: Void.

array_to_table_row(table_object, row_to_insert, array_to_insert) Insert string array to table row by passing table object.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    row_to_insert: (int) Row to be inserted.
    array_to_insert: (string array) Start column to delete.
  Returns: Void.

array_to_table_column(table_object, column_to_insert, array_to_insert) Insert string array to table column by passing table object.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    column_to_insert: (int) Column to be inserted.
    array_to_insert: (string array) Start column to delete.
  Returns: Void.

blink_cell(cell_column, cell_row, c_color, blink_interval_ms, table_id) Changes cell color at set intervals (blink).
  Parameters:
    cell_column: (int) Cell column position.
    cell_row: (int) Cell row position.
    c_color: (color) Color to blink.
    blink_interval_ms: (int)(opt) Interval in milliseconds.
    table_id: (int)(opt) Table ID number.

change_table_style(table_object, number_of_columns, number_of_rows, color) Changes table pre-style by selecting a pre-style number.
  Parameters:
    table_object: (table) table object to be changed.
    number_of_columns: (int) Table column size.
    number_of_rows: (int) Table row size.
    color: 1 (color) Color of .
  Returns: Void.

create_table_clean(n_of_columns, n_of_rows, position) Create a simple(blank) table without any styling.
  Parameters:
    n_of_columns: (int) Numbers of columns in the table.
    n_of_rows: (int) Number of rows in the table.
    position: (string) table position.
  Returns: table object.

create_table_with_style(n_of_columns, n_of_rows, style_number, position) Create table with a pre-set style.
  Parameters:
    n_of_columns: (int) Numbers of columns in the table.
    n_of_rows: (int) Number of rows in the table.
    style_number: (int) Style number.
    position: (string) table position.
  Returns: table object.

json_to_table(raw_json) Create table based on input raw json string.
  Parameters:
    raw_json: (int) Raw json string.
  Returns: table object.

json_example() Example function that display a table based on a json

example_create_table()
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.