Shizaru

BOOM INDICATOR

A powerful indicator that gives you information about trend direction and strength. It gives you buy signal when both lines are green and sell signal when both lines are red. The indicator adapts automatically to your resolution (for example if you see charts hourly it adapts to hourly timeframe), but you can turn off this option and set different resolution towards your current one.
I created this indicator watching how good VDUB works, so I want to say THANKS to vdubus (https://www.tradingview.com/u/vdubus/) and his incredible strategy (https://www.tradingview.com/script/yjtTc...).
It works really well on commodities and forex :)

See how perfectly this indicator works compared to RSI:

And see how perfectly it works directly on market prices:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?