kruskakli

Squeeze Panel

kruskakli Pro+ Uppdaterad   
This is a combination of the Squeeze Momentum Indicator by LazyBear and the Wave A/B/C indicator by UCSGEARS, presented as a panel inspired from work by lejmer.

The panel consist of 5 rows:

1. Squeeze Indicator
2. Squeeze Direction
3. Wave A
4. Wave B
5. Wave C
Release Notes: The calculation of the Keltner Channel has been made true to the definition over at Investopedia.

The Money Flow Index (MFI) has been added as the default alternative as the Breakout indicator.
MFI is commonly used to monitor the flow of money and/or momentum; a value above 50
may indicate a Buy pressure and vice versa. The previous, Linear Regression, is still maintained
as an optional alternative to MFI (this to be backwards compatible to the previous version).

Also, the coloring of the Green/Red colors of the panel has been made more friendly toward
color blind persons.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?