fabonacci

Fabonacci Trailer - [Backtester]

This study comes with the following indicators and features:

  • ADX indicator
  • Chop indicator
  • Super Trend indicator
  • Trailing Take Profit and Stop Loss
  • Entry, Take Profit, and Stop Loss Alerts
  • Renko chart support
  • And a few more indicators in the back-end to increase accuracy and optimize entries

The study version with all alerts can be found in my profile. It is not repainting and we advise to use alerts on “Once Per Bar Close”.

Please note that this script is based on invite only.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta fabonacci för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.