jdhadwin

AutoView - Hodl to Sodl

Write your own strategy and use Hodl to Sodl to send Alerts for when to buy & sell, and automatically plot your anticipated buys/sells to the chart. A must have for AutoView users. Requires Pine Script coding. Not compatible with "Strategy Tester" tab and "Paper Trading" tab in TradingView.

Hodl-Sodl itself is not a strategy. It is a framework for building AutoView strategies. For demonstration purposes, the image featured with this script shows an example of a very simple CCI strategy (and not a very good one), but you would presumably replace that with your own ideas. If you'd like a little help plugging in your own strategy, contact jdhadwin for custom coding.
Release Notes: This version corrects a few problems with plotting buys and sells.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?