AussieBogan

Dynamic Take Profit & Signals (AussieBogan)

Dynamic Take Profit & Signals (DTS) help us to dynamically place potential take profit levels. These levels are measured based on standard deviation in conjunction with swing high and low points. Head over to the settings to control your take profit and multiplicative factor setting.

In short, higher values of either setting will return more spread out between tp's. The logic behind using the standard deviation is that a low value of it will return tp closer to where you entered the trade, as such it will have higher chances of the price reaching them.

The Indicator also has alert features for buy and sell so any trader can be aware of every potential signal the indicator produces.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?