TradingLive24

TradingLive24 System LTCUSD

This is a script for LTCUSD in 5 minutes resolution.
It will show you when you must to Buy, Sell or Exit from the Crypto.

The strategy has 80% of success. You can modify and adapt it to your requirements.

If you want to have more entries, you only need to modify the parameters 3 and 4, preferably with values less than 20.
Usually, the parameter 4 need to be grater than parameter 3.
The parameters 1 and 2 don't need to be modified, but you can touch them too.

Also, the TakeProfit1 and StopLoss1, usually are greater than TakeProfit2 and StopLoss2.
If you want more success percent, you can modify the TakeProfit with a smaller number.

Get 10-day Free Trial, just send us your TradingView Username here https://www.tradinglive24.com/contact
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta TradingLive24 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.