UnknownUnicorn5882959

The Golden Pivots

The Golden Pivots indicator is a combination of the following:

1. Central Pivot Range
2. Floor Pivots
3. Camarilla Pivots
4. Monthly, Weekly, Daily Highs and lows
5. Candlestick Setups

All the pivot calculations are based on Secret of Pivot Boss book by Frank Ochoa.

One can also view tomorrow's central pivot range by today end of the day.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?