joasiee

Weighted derivatives premium BTC

joasiee Uppdaterad   
Can be extended with more derivative or spot pairs, see the comments in the code for instructions. Most importantly, the pairs need to be added to the respective arrays in the same order, so that the weights are applied to the correct pairs.
Release Notes: fix na
Release Notes: small fix
Release Notes: smoothing added

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?