RicardoSantos

function: Array Downsampling

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
A low cost function to down sample a array.
specially useful for pattern recognition algorithms.
Versionsinformation:
fixed a oversight in the algo x_x.
Versionsinformation:
added comments
Versionsinformation:
updated algo, there is a inherited gap at the last data slice, were the leftover values are averaged down.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?