Powerful_Trading

Relative Strength

Powerful tool to calculate and display the strength of a security compared to another security.

Some Main purposes are:
- finding new leadership in a market correction
- comparing a market leader with a top competitor
- tracking rotation in the market

.. and so much more!

This tool is highly configurable, you can especially change:

- The reference symbol ( SPY , QQQ , BTCUSD , ...)
- The time span to indicate a new High or Low in a certain time-frame
- Factorize your RS-Chart to make it fit to the original chart. (Moves the chart up or down)
- Option to repaint your candles / bars when a new RS High occurs in the given timeframe.

Enjoy and have a great day!
Powerful_Trading


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?