SharemarketRaja

NIFTY Adv/Dec Live Count

1) NIFTY Index Advance-Decline count
2) Each session, it reads the number of stock are +Ve or -Ve
3) Whichever the side +Ve or -Ve side moving stock is more than count will be plotted
4) at +/- 25 drawn a dotted line if Count is > = +/-25 Nifty is moving in a strong army

Eg:-

in the current session, 30 Stock is moving in +Ve direction & 10 are in -Ve direction
30 count will be plotted in the chart


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?