Daveatt

BEST Risk to Reward Utility

Hello Traders

This is a proof of concept and a cool pinescript utility

It displays a risk to reward division as a fractional value.

For example

Risk: 300
Reward: 600

This will be displayed as 1/2 as we can earn 2 units for a potential loss of 1 unit
(600/300 = 2) for those wondering the NASA level mathematics behind :)

Best regards
Dave
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
💰 Results/Blogs: https://bit.ly/2ULUtjo

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu

Kommentarer

hello @Daveatt
how would i do this for both Long and Shorts would i just change all the + to - and - to + ???
+1 Svara
Daveatt TradeBuddy2019
@TradeBuddy2019, it's already doing it for both Longs and Shorts
it's based on user inputs at the very top of the script

rational_SL = input(300, title="Stop Loss Distance", type=input.float)
rational_TP = input(600, title="Take Profit Distance", type=input.float)
Svara
V. Interesting !
+1 Svara
Daveatt syrinxflunki
@syrinxflunki, thank you sir avatar of a volleyball from a famous Tom Hanks movie :)
+1 Svara