Nickafella

Pivot Points And Breakout Price Action With LuckyNickVa

Bar Color Candle Aligned with pivot points swing high and swing lows For Those Who Are Familiar with Trading The Breakouts Of Highs & Lows Of Structure. Pivots are said to be key areas in the market where price shows heavy reaction to where reversals make occur. At these points there are swing Highs & swing lows that traders may be able to find opportunity in the market. This Script is a combination of pivot points and Barcolor signals for the breakout.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?