HomelessLemon

Customizable MA Ribbon

All credits to @Violent (https://www.tradingview.com/u/Violent/) for making the original code! I just updated it by adding new features and themes!

---------------------------------------------
Lemon's Customizable MA Ribbon:
---------------------------------------------

A series of moving averages of different lengths that create a ribbon-like indicator. Traders can determine trend strength by lookin at the distance between the moving averages and the overall balance of the colored lines. Price movements through the ribbon can also be used to identify trend changes.

------------
FEATURES
------------

  • MA TYPES: SMA , EMA , WMA , RMA, ALMA , VWMA , HMA
  • Editable length
  • Editable start
  • User defined number of plots to show (between 1 to 32 total plots)
  • Multiple color theme choices
  • A color smoothing option.

Thank you and happy trading!

with love,
-Lemon
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?