Noldo

Function : Relative Strength Index

The relative strength index function is defined.
Now you can easily use length with mutable variables !!
Release Notes: UPDATE : Close Adaptive Oversold - Overbought Area Colors. Bear & Bull market areas added on script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer