The_Bull_Chartist

Consolidation Breakout [Indian Market Timing]

OK let's get started ,

A Day Trading (Intraday) Consolidation Breakout Indication Strategy that explains time condition for Indian Markets .
The commission is also included in the strategy .
The basic idea is ,

1) Price crosses above upper band , indicated by a color change (green) is the Long condition .
2) Price crosses below lower band , indicated by a color change (red) is the Short condition .
3) ATR is used for trailing after entry

// ═══════════════════════════════//
// ————————> TIME CONDITION <————————— //
// ═══════════════════════════════//
The Indian Markets open at 9:15am and closes at 3:30pm.
The time_condition specifies the time at which Entries should happen .
"Close All" function closes all the trades at 2:57pm.
All open trades get closed at 2:57pm , because some brokers dont allow you to place fresh intraday orders after 3pm.
NIFTY1!

// ═══════════════════════════════════════════════ //
// ————————> BACKTEST RESULTS ( 114 CLOSED TRADES )<————————— //
// ═══════════════════════════════════════════════ //
LENGTH , MULT (factor) and ATR can be changed for better backtest results.
The strategy applied to NIFTY (3 min Time-Frame and contract size 5) gives us 60% profitability , as shown below
It was tested for a period a 8 months with a Profit Factor of 2.2 , avg Trade of 6000Rs profit and Sharpe Ratio : 0.67
The graph has a Linear Curve with consistent profits.
NIFTY1!

Save it favorites.
Apply it to your charts Now !!
Thank me later ;)


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?