Shizaru

Bollinger Bands Fibonacci ratios

The Fibonacci Bollinger Bands indicator is based on the same principles as the standard Bollinger Bands indicator developed by John Bollinger. The Fibonacci Bollinger Bands indicator bases its upper and lower bands on volatility just like the Bollinger Bands indicator does, but instead of using standard deviation as the measure of volatility, a Wilders Smoothed ATR is used in its place.

The middle band is a moving average used to establish the intermediate-term trend. The 3 upper bands are constructed by using the Wilders Smoothed ATR and multiplying it by each of the Fibonacci factors (1.618, 2.618, and 4.236) and then adding the results to the middle band. The 3 lower bands are constructed in the same manner as the upper bands except their results are subtracted from the middle band.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Bollingers Bands Fibonacci ratios",shorttitle="FiBB",overlay=true)
len=input(defval=20,minval=1)
p=close
sma=sma(p,len)
avg=atr(len)
fibratio1=input(defval=1.618,title="Fibonacci Ratio 1")
fibratio2=input(defval=2.618,title="Fibonacci Ratio 2")
fibratio3=input(defval=4.236,title="Fibonacci Ratio 3")
r1=avg*fibratio1
r2=avg*fibratio2
r3=avg*fibratio3
top3=sma+r3
top2=sma+r2
top1=sma+r1
bott1=sma-r1
bott2=sma-r2
bott3=sma-r3

t3=plot(top3,transp=0,title="Upper 3",color=teal)
t2=plot(top2,transp=20,title="Upper 2",color=teal)
t1=plot(top1,transp=40,title="Upper 1",color=teal)
b1=plot(bott1,transp=40,title="Lower 1",color=teal)
b2=plot(bott2,transp=20,title="Lower 2",color=teal)
b3=plot(bott3,transp=0,title="Lower 3",color=teal)
plot(sma,style=cross,title="SMA",color=teal)
fill(t3,b3,color=navy,transp=85)