ILuvMarkets

Seasonality - Session Performance - Morning Afternoon Evening

ILuvMarkets Uppdaterad   
Use this indicator on Intraday Timeframe. Higher the timeframe, more the data

This script calculates the performance of an instrument for different sessions.
Session inputs can be updated to study performance of
- Morning vs Afternoon vs Evening
- Pre-Market vs Market vs Post-Market (provided the data feed supports pre and post market)
- Overnight vs Intraday

Three session inputs are provided to tweak the session range

Performance is calculated as session close / session open - 1

Session timeframes can be set for various countries. Make sure the session timeframe aligns with the Candle open/close for the timeframe you choose. Some examples below
US Markets: 0930-1130 1130-1430 1430-1630 Timeframe 1 hour
India Markets: 0915-1030 1030-1415 1415-15:30 Timeframe 75min
Versionsinformation:
Added AVG/+ive aggregates
Versionsinformation:
Added Win Rate and Daily Avg Returns

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?