MUQWISHI

Watchlist Screening Hammer & Engulfing Strategies [By MUQWISHI]

MUQWISHI Uppdaterad   
A trading strategy screener is an idea of a visual alert for those who're trading particular strategies and facing a lack of capability of monitoring many symbols simultaneously, so this kind of tool could be more efficient to keep managing trading plans smoothly and quickly. I developed this screener as an idea more than providing legend strategies.

This screener indicator performs scanning 4 different strategies with customizable 10 symbols inputs, and 5 min is the preferable timeframe.

Strategies
1. Hammer at Low of the day.
2. Shooting Star at High of the day.
3. Bull Engulfing at Low of the day.
4. Bear Engulfing at High of the day.Screener Overview


Disclaimer
I'm an amateur, and I'm not a qualified licensed investment advisor.
I don't recommend the use of showing signals as a sole means of trading decisions.
Versionsinformation:
Minor Updates.
Versionsinformation:
UPDATES:
  • Layout improvement.
  • Code Optimization.
Versionsinformation:
Updates:
- Added an option to customize the timezone.


For Pine Script-TradingView Coding Services
Inquiries muqwishi.com/quotation/
Telegram t.me/MUQWISHI


Buy me a coffee ☕ buymeacoffee.com/muqwishi

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?