Ben_Neumann

Consensio

Ben_Neumann Uppdaterad   
This indicator is based on Consensio strategy.

Green = 100% Bullish,
Yellow = 75%-90% Bullish,
Orange = 30%-75% Bullish,
Red = 100% Cash Position

1-4 Green candles = Bullish trend momentum (4 is stronger)
1-4 Red candles = Bearish trend momentum (4 is stronger)
Versionsinformation:
- Signal Bug fixed
- code refactored
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?