Ankit_1618

FibBand, Perfect Trendline Trader and Target System

So, Dear Friends, I am open-sourcing one of my scripts which I created as a thesis project,
The Auto Trader System is a Scalping Tool, to be used mostly in intraday Setups!!
and is designed using,

1. Fibonacci Bands
Fibo Bands are Calculated by defining dynamic Fibonacci Pivots Lines over a history of Lookup values (Default is 89 periods lookback),
The bands help in identifying the Target Points for the setup

2. Perfect TrendLine Setup
The script uses PTS, as a filter to define the optimum entry and exit points


Which timeframe it works for ?
Works for Any Time Frame, but Intraday setups are good!

Who is this System for ?
Beginner and Intermediate Traders

Provision For Alerts
The Script has provision for both long and short alerts!!

Enjoy!

Get Quality Free-mium Indicators (bit.ly/31Lzq7z)
On Scripts Section of myProfile

About me
I Wake Trade Eat Sleep Daily!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?