xkavalis

Monthly OHLC

This indicator displays the monthly Open, High, Low and Close price on a chart.

Very helpful indicator for starting your trading week (I use it every week in FOREX, Crypto, and Equities).

In conjunction using this on the Weekly & Daily timerfame with a 200, 10 and 5 EMA you can start your week off with a probable bull or bear bias.

Join my Discord: discord.gg/WgjsxVz
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?