pAulseperformance

RSI + Stoch/RSI

This is a combination of 2 of the most used indicators. RSI and stochastic / RSI

Ive coded them both to work together to save space on your chart and work as only ONE indicator.

I specifically only use the D line with my rsi , but you have the option to use the K and D line if you so choose.

RSI is good for momentum
Stochastic is good for short term momentum.

They work very well together and if you are a swing trader or scalper they can help immensely when looking for sniper entry areas after you've done you're initial pattern, level, fibonacci and wave analysis.

I like the way this works and have been using these two indicators for a while so I figured I would share.

Happy new year everyone, God bless!

Trade, Code, & Travel.

www.pinescriptstrategy.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?