FetchTeam

Fetch ATR + MA Strategy

A trend following indicator that allows traders/investors to enter trades for the long term, as it is mainly tested on the daily chart. The indicator fires off buy and sell signals. The sell signals can be turned off as trader can decide to use this indicator for long term buy signals. The buy signals are indicated by the green diamonds, and the red diamonds show the points on then chart where the asset can be sold.

The indicator uses a couple indicators in order to generate the buy signals:
- ADX
- ATR
- Moving Average of ATR
- 50 SMA
- 200 SMA

The buy signal is generated at the cross overs of the 50 and 200 SMA's while the ATR is lower than then Moving Average of the ATR. The buy signal is fired when these conditions are met and if the ADX is lower than 30.

The thought process is as follows:
When the ATR is lower than its moving average, the price should be in a low volatilty environment. An ADX between 25 and 50 signals a Strong trend. Every value below 25 is an absent or weak trend. So entering a trade when the volatilty is still low but increasing, you'll be entering a trade at the start of a new uptrend. This mechanism also filters out lots of false signals of the simple cross overs.

The sell signals are fired every time the 50 SMA drops below the 200 SMA.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?