LuxAlgo

ICT Killzones [LuxAlgo]

This script highlights ICT Killzones on the chart along with Fibonacci retracements constructed from each Killzone's price range, allowing traders to find more optimal entries.

Settings

Killzone Retracements

  • Show Retracements: Determines whether Fibonacci retracements are displayed on the chart.
  • Extend: Determines if the retracements are extended outside the Killzone.
  • Reverse: Switches the maximum and minimum levels for the calculation of the retracements.

Other settings allow disabling as well as changing the retracement value and color.

Usage


Killzones are introduced by forex trader ICT and represent different time intervals that aims at offering optimal trade entries. Killzones include:

  • New York Killzone (7:9 ET)
  • London Open Killzone (2:5 ET)
  • London Close Killzone (10:12 ET)
  • Asian Killzone (20:00 ET)

Note that using timeframes superior to 1h can highlight incorrect intervals


Fibonacci retracements on an active Killzone are subject to changes, if no Killzones are active then the associated Fibonacci retracements will stay at their current level.


Disabling specific Killzones while having extended retracements will allow them to extend further. In the image above the New York and Asian Killzones are disabled.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?