everget

Dorsey Inertia

This indicator was originally developed by Donald Dorsey (Stocks & Commodities , V.13:9 (September, 1995): "Refining the Relative Volatility Index").

Inertia is based on Relative Volatility Index (RVI) smoothed using linear regression .

In physics, inertia is the tendency of an object to resist to acceleration. Dorsey chose this name because he believes that trend and inertia are related and that it takes more effort and energy to reverse the direction of a stock or market than to keep it in the same direction. He argues that the volatility is the simplest and most accurate measure of inertia.

When the indicator is below 50, it signals bearish market sentiment and when the indicator is above 50 it signals a bullish trend .

Good luck!

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?