RozaniGhani-RG

PriceTimeInteractive

RozaniGhani-RG Uppdaterad   
█ OVERVIEW
This library was intended to Get price of given time.input

█ CREDITS
Credits to TradingView for CAGR Custom Range.

█ FUNCTIONS

ohlc_time()
  : Get OHLC price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : OHLC

hlc_time()
  : Get HLC price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : HLC

hl_time()
  : Get HL price of given time.input
  Parameters:
    : : Time (t) must be using time.input
  Returns: : HL
Versionsinformation:
v2

Added:
o_time()
  : Get Open price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Open

h_time()
  : Get High price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : High

l_time()
  : Get Low price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Low

c_time()
  : Get Close price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : Close

price_time()
  : Get any OHLC price of given time
  Parameters:
    : : Time (t)
  Returns: : OHLC

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.