secwang

Assassin OHLC

secwang Premium Uppdaterad   
show yesterday Daily high and low ,close(today's open).

You can save It yourself for change show last value.

Pine script limit change the length from configure.
Release Notes: update transp
Release Notes: change to cross ,abort stepline
Release Notes: update to v4
Release Notes: update line width

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?