loxx

Adaptive-Lookback CCI w/ Double Juirk Smoothing [Loxx]

Adaptive-Lookback CCI w/ Double Juirk Smoothing is a CCI indicator with Adaptive period inputs. The adaptive calculation in this case is the count of pivots in historical bars. This indicator is also double smoothing using Jurik smoothing to reduce noise and refine the signal.

What is CCI?
The Commodity Channel Index ( CCI ) measures the current price level relative to an average price level over a given period of time. CCI is relatively high when prices are far above their average. CCI is relatively low when prices are far below their average. Using this method, CCI can be used to identify overbought and oversold levels.

What is Jurik Volty used in the Juirk Filter?
One of the lesser known qualities of Juirk smoothing is that the Jurik smoothing process is adaptive. "Jurik Volty" (a sort of market volatility ) is what makes Jurik smoothing adaptive. The Jurik Volty calculation can be used as both a standalone indicator and to smooth other indicators that you wish to make adaptive.

What is the Jurik Moving Average?
Have you noticed how moving averages add some lag (delay) to your signals? ... especially when price gaps up or down in a big move, and you are waiting for your moving average to catch up? Wait no more! JMA eliminates this problem forever and gives you the best of both worlds: low lag and smooth lines.

Included:
  • Bar coloring
  • 3 signal variations w/ alerts

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?