kingthies

KDJ Indicator (Pine v4) - KingThies

Updated to PineScript v4 - Enjoy!
Release Notes: Upgrading the original function from @IamAltCoin, as the previous version was a calculation of the same numbers without using the original function.
Additionally added %KDJ, which takes the average of each the %K, the %D and the %J into a single plot if preferred
Release Notes: Formatting Adjustments
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Hi Mate, Could you please shed some light on how to use and what to interpret out of it etc. please.
+7 Svara
kingthies tooraje
@tooraje, Thank you
+5 Svara
Hello, on an indicator how is the value of the indicator painted (plot)in the code?
for example in this.
Thank you.
study(title="Commodity Channel Index", shorttitle="CCI", format=format.price, precision=2)
length = input(14, minval=1)
src = input(close, title="Source")
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
plot(cci, color=color.olive)
band1 = hline(175, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(-175, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.olive)
+1 Svara