ThiagoSchmitz

TradingView's Technical Analysis

ThiagoSchmitz Premium Uppdaterad   
All indicators used on the Technical Analysis Summary from TradingView, composed with oscillators and moving averages. Sell and strong sell will represent more indicators showing sell signals. Buy and strong buy will represent more indicators showing buy signals. A white bar will show neutral signal (don't trade). This can be good for binary options or scalping on small time frames, but also very good on higher times for forex. The signal will appear on the candle before, so wait for the new candle to appear to see what direction the signal will indicate.
Release Notes: • Added the option to show as entry/exit points. Good for Forex
• Show/hide neutral bar colour
• Removed the offset on the signals. Now they will appear on the bar that you will operate
Release Notes: Added alerts on enter and exit points
Release Notes: • Color change
• ADX, Stochastic, AO, and CCI calculations changed
• Added alert condition
• Added option for the check level (higher number, less noise)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?