Noldo

Distribution Position Size Panel


This panel is an example position size panel that I prepared and I consider the rates reasonable.
I have prepared this panel so that the money allocated to the investment ends 14 consecutive signals.
The sum of the ratios is 100 units.
You can adjust your positions according to this panel.
The first steps are low rates.
If the phrases are strong, you can specify a position size from the lower digits.
Likewise, when you make a big profit, you can empty your profits in the lower steps.
In the event of a color change, you can return to the beginning or lower limit.


NOTE: This script is an auxiliary command to the distribution blocks script,
if you want to use another script, you can add distribution days to yours.

14 th stake does not appear in the preview, you need to reduce the size of the distribution blocks indicator slightly.

Rafael Zioni's examples of the panels helped a lot, thanks to him.
Stay tuned ! Regards , Noldo.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?