SoftKill21

Candle checker for long/short for scalping/day trading

Hey.

This strategy is still in working.

For it I check a x amount of candles in the past if they been for example all red/green in row, and based on that I enter. For example candle 7 < candle 6 .... candle 3 < candle 2 .... candle 1 < candle current for long and viceversa for short.

After that,once the trade is initiated, I exit based on 2 possibilities : candle color is different than the color of candle when entry, or based tp/sl.


Let me know what you think of it.

I will try to make the process to calculate automatically and input the number of candles to check like 5-10-15 and so on.


My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?