iLeonidze

Niska V2

Based on RSI , CCI , StochRSI and ROC
No security function - no overpaints. Only simple indicators in common.

As I noticed - this strategy have common results with the BB strategy - may be we can filter it (for example reduce BB walks)?
Please, if you have any ideas how to make it better, or automate it - I will be happy to discuss.

UPD: oops, as I can see, I posted a little bit older version without cci and roc support :(
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
//@author=iLeonidze
strategy(title='Niska V2', shorttitle='Niska V2', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=60000, currency=currency.RUB)

length = input(7)
overSold = input(30)
overBought = input(70)

price = close

vrsi = rsi(price, length)
length2 = input(120, minval=1)
src = input(close, title="Source")
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))

length3 = input(31, minval=1), smoothK = input(1, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length3), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

roc_src = close, roc_length = input(9, minval=1)
roc = 100 * (roc_src - roc_src[roc_length])/roc_src[roc_length] * 600

normal_up = close > close[1] and close > close[2] and close > close[3] and open > open[1] and open > open[2] and open > open[3]

// vrsi - RSI
// d - STOCHRSI
// cci - CCI

up = vrsi < overSold and k < 20
down = vrsi > overBought and k > 80 and normal_up and roc < 100

strategy.entry("UP", strategy.long, comment="UP", qty=60000, when=up)
strategy.entry("DOWN", strategy.short, comment="DOWN", qty=60000, when=down)
strategy.exit(id="Stop", profit = 10, loss = 100)

plot(vrsi, color=blue)
plot(cci/5, color=olive)
plot(k, color=orange)
plot(d, color=red)
plot(roc, color=#666, title="ROC")