montesinoalex

Scalpin 30Pips


Indicator signs
-Buying or selling signal on screen
-RSI in overbought or oversold
-Stoch overbought or oversold
"Risk adjustment"
The expected profit is 30pips positive. Adjust risk by 30pips

indicator consisting of
Stoch 14, 6, 6
Rsi 14
Dmi 20, 5
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?