jeemitsha2

Void Finder

jeemitsha2 Uppdaterad   
With the Indicator one can find the voids in price in candles.
Void as in when the close and open of candles are not at the same price
Release Notes: Added nore Settings options and fetatures

- length of the boxes can be now increased and decreased as per user
- showing viods only in direction of trend
- where in trend can be checked my moving average
- can show and hide moving average
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?